Prawo sportowe

dr Marcin Ungier

dr Marcin Ungier

Adwokat, LL.M

Wspólnik w Ungier Gliniewicz i Wspólnicy. Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie prawa bankowego i innowacyjnych zabezpieczeń oraz form płatności bezgotówkowych.
Absolwent Uniwersytetu w Berkeley, USA, Wydział Prawa (tytuł LL.M oraz absolwent programu biznesowego z elementami prawa sportowego „Business Law Program”).
Specjalista w zakresie obsługi spółek, ochrony danych osobowych, prawa bankowego oraz prawa sportowego. Zajmuje się stałą obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwem w zakresie szeroko pojętych zagadnień sponsorskich, a także obsługą podmiotów występujących na rynku sportowym, w tym współpracą z agencjami menadżerskimi (wizerunek oraz zagadnienia zmian przynależności klubowej).
W latach 2015-2017 pełnił funkcję dyrektora działu prawnego Legii Warszawa S.A.
Od 2016 roku jest członkiem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN oraz członkiem zarządu Mazowieckiego Związki Piłki Nożnej.

Karolina Skrzypczyk

Karolina Skrzypczyk

Adwokat

W kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy specjalizuje się w prawie sportowym, prawie spółek oraz prawie karnym. Interesuje się także zagadnieniami związanymi z prawem unijnym oraz prawem międzynarodowym. Wspiera zespół LSW w sprawach transgranicznych, a także przy bieżącej obsłudze spółek oraz procesach inwestycyjnych.
Doświadczenie zdobywała m.in. praktykując w dziale prawnym koncernu Daimler w Stuttgarcie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu (LL.M.). W trakcie studiów ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego, organizowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg oraz Johannes-Gutenberg Universität Mainz, a także Szkołę Prawa Austriackiego organizowaną we współpracy z Universität Wien. Przez rok studiowała w Hiszpanii na Universidad de Sevilla. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Hiszpańskiego organizowanej przez Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu we współpracy z Universidad Complutense de Madrid. Stypendystka programów DAAD oraz ERASMUS. Prelegentka na międzynarodowych konferencjach prawno-porównawczych oraz seminariach naukowych z zakresu prawa sportowego.

Obsługa korporacyjna podmiotów sportowych

Bogusław Leśnodorski

Bogusław Leśnodorski

Of counsel

Wspólnik zarządzający i współzałożyciel kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, z którą jest związany od początku kariery zawodowej. Kieruje zespołami ds. fuzji i przejęć oraz ds. Giełdy Papierów Wartościowych.
Specjalizuje się w prowadzeniu projektów korporacyjnych, inwestycyjnych i prywatyzacyjnych. Pracował m.in. dla podmiotów reprezentujących przemysł ciężki i wydobywczy, sektor budownictwa i nieruchomości oraz świat mediów i telekomunikacji. Posiada olbrzymie doświadczenie w dziedzinie nadzoru właścicielskiego - zasiada lub zasiadał w Radach Nadzorczych licznych spółek, w tym Kompania Węglowa S.A., Stalexport S.A., Index Copernicus International S.A., Black Lion NFI S.A., Ferrum S.A. Poza rynkiem polskim, biegle porusza się w systemie prawno-gospodarczym Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu.

Maciej Bielecki

Maciej Bielecki

Adwokat

Wspólnik w kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy, specjalizuje się w regulacjach dotyczących spółek handlowych i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych dla podmiotów prowadzących działalność sportową, w tym klubów i związków sportowych oraz agencji menadżerskich.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, zarówno na gruncie postępowań cywilnych, w tym gospodarczych, jak i zagadnień administracyjnych. Zajmuje się kompleksowo reprezentacją klientów w postępowaniach karnych, w tym w sprawach karnych gospodarczych.

Michał Klimowicz

Michał Klimowicz

Adwokat

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym.
Wspiera zespół LSW w projektach związanych z obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz transakcjami fuzji i przejęć.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed rozpoczęciem współpracy z LSW zdobywał doświadczenie w jednej z największych polskich kancelarii prawnych oraz w kancelarii notarialnej. Laureat programu stażowego Program Kariera organizowanego corocznie przez LSW oraz Polską Radę Biznesu. W 2016 roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Doradztwo podatkowe

Marcin Grzelecki

Marcin Grzelecki

Radca prawny, doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego. Doradza w szczególności w zakresie planowania podatkowego, zarządzania majątkiem, prowadzenia transakcji inwestycyjnych oraz regulowania podatkowych aspektów sukcesji.
Wspiera zamożnych klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz firmy rodzinne w procesach przygotowania i wdrożenia efektywnych i bezpiecznych scenariuszy podatkowych oraz planów sukcesji, w tym w oparciu o struktury zagraniczne.
Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów indywidualnych, wykonujących wolne zawody, artystów i sportowców; w projektowaniu struktur podatkowych organizacji charytatywnych, instytucji non-profit oraz funduszy powierniczych.
Reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi, jak i w ramach procesów stanowienia prawa.
Jest autorem licznych artykułów i komentarzy w prasie specjalistycznej. Często występuje w roli prelegenta na konferencjach, w szczególności tych organizowanych dla branży audiowizualnej, mediowej i kreatywnej. Posiada również doświadczenie i wiedzę w zakresie aspektów podatkowych komercjalizacji własności intelektualnej (w tym badań naukowych).

Prawo pracy

Anna Stykowska-Sikora

Anna Stykowska-Sikora

Adwokat

W kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. W obszarze jej zainteresowań leżą w szczególności zagadnienia związane z optymalnymi formami zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych. Doradza zarówno menadżerom, jak i pracodawcom. Jej praktyka obejmuje także kwestie związane z prawem handlowym, cywilnym i karnym. Ma kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowy kurs w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze w czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w warszawskich kancelariach, następnie w Grupie Wydawniczej Infor S.A.

Wizerunek

Jagoda Knopp

Jagoda Knopp

Adwokat

Adwokat w Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego gospodarczego i wykonawczego, w tym również w sprawach dotyczących nieletnich, reprezentując klientów zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżycieli posiłkowych.
W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego występuje jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz uczestniczy w negocjacjach pomiędzy stronami w kwestiach dotyczących małoletnich oraz w sprawach o zarząd majątkiem małoletniego.

Sandra Wieczorek

Sandra Wieczorek

Radca prawny

W kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo reklamy oraz problematyka ochrony dóbr osobistych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z prawa niemieckiego na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Centrum für Europäisches Privatrecht (CEP) w Münster. W trakcie studiów zaangażowana w działalność Studenckiego Naukowego Koła Prawa Europejskiego oraz Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa”. Stypendystka programu ERASMUS. Jej praca magisterska o współczesnych metodach wykorzystywania patentu została wyróżniona w konkursach na najlepszą pracę magisterską zorganizowanych przez Urząd Patentowy oraz Polski Przegląd Handlowy.