Prawo sportowe

Osoby dedykowane:
Dr Marcin Ungier, adwokat, LL.M
Bogusław Leśnodorski, of counsel

Sporty walki

1

Przygotowywaliśmy oraz opiniowaliśmy umowy pośrednictwa pomiędzy agencją menadżerską, a zawodnikami występującymi w zagranicznych zawodach sportowych
2

Przygotowywaliśmy umowy sponsorskie oraz marketingowe pomiędzy pośrednikiem będącym agencją menadżerską, a podmiotami sponsorującymi
3

Przygotowywaliśmy umowy trenerskie w ramach współpracy trenerów z klubami sportowymi
4

Świadczyliśmy usługi prawne dla podmiotów z środowiska bokserskiego, obejmujące m.in.: przygotowanie analizy prawnej w zakresie sporu z byłym prezesem zarządu Klienta w zakresie możliwości pobierania wynagrodzenia
5

Doradzaliśmy prawnie w zakresie bieżącego funkcjonowania Klienta
6

Prowadziliśmy obsługę prawną kongresu Klienta
7

Prowadziliśmy postępowania w sprawie ochrony dóbr osobistych Klienta
8

Przygotowywaliśmy umowy z zawodnikami oraz opiniowaliśmy kwestie rozwiązywania umów sponsorskich zawodników
9

Doradzaliśmy w zakresie zagadnień prawnych dotyczących opracowywania aktów wewnętrznych polskich związków sportowych oraz regulaminów klubów sportowych

Biegi

1

Posiadamy doświadczenie w ramach organizacji biegowych imprez sportowych oraz wszelkich kwestii związanych z regulaminami oraz obowiązkami zgłoszeniowymi dla ich uczestników
2

Wspieraliśmy prawnie w zakresie organizacji eventów i przedsięwzięć sportowych, w tym w szczególności w zakresie umów pomiędzy organizatorami eventów oraz sponsorami
3

Doradzaliśmy w zakresie powstania klubu biegowego
4

Przygotowywaliśmy, opiniowaliśmy i prowadziliśmy negocjacje w zakresie umów sponsorskich i reklamowych po stronie klubów biegowych
5

Przygotowywaliśmy, opiniowaliśmy umowy z trenerami, a klubem sportowym
6

Doradzaliśmy w zakresie zagadnień prawnych dotyczących opracowywania aktów wewnętrznych oraz regulaminów klubów sportowych

Hokej

1

Opracowaliśmy akty wewnętrzne, w tym regulaminy klubu sportowego
2

Doradzaliśmy przy negocjowaniu i zawieraniu umów pomiędzy klubem, a trenerami i zawodnikami
3

Doradzaliśmy w zakresie powstania klubu hokejowego oraz akademii hokejowej

Piłka nożna

1

Przygotowywaliśmy pisma i braliśmy udział w rozprawach w ramach postępowań przed sportowymi sądami polubownymi oraz organami dyscyplinarnych międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności przygotowywaliśmy odwołania od decyzji organów dyscyplinarnych UEFA (zarówno do CEDB oraz Appeals Body), oraz uczestniczyliśmy w rozprawie w ramach odwoławczego postępowania dyscyplinarnego UEFA
2

Przygotowywaliśmy dokumentację w ramach postępowań odwoławczych przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu w Lozannie (CAS)
3

Prowadziliśmy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przeprowadzania międzynarodowych transferów praw federacyjnych do zawodników z polskiej ligi piłkarskiej do zagranicznych klubów piłkarskich
4

Opracowaliśmy oraz opiniowaliśmy profesjonalne kontrakty piłkarskie i trenerskie dla polskich oraz zagranicznych klubów
5

Przygotowaliśmy umowy na wykorzystanie wizerunku sportowców i znaków towarowych klubów sportowych w zakresie działań marketingowych oraz umowy sponsorskie, w tym umowy dotyczące współpracy podmiotów urządzających zakłady wzajemne z klubami sportowymi
6

Doradzaliśmy i przygotowywaliśmy analizy prawne dla podmiotów sportowych w zakresie odpowiedzialności za wypadki w czasie treningów i innych wydarzeń sportowych
7

Prowadziliśmy bieżącą obsługę prawną akademii piłkarskich – doradztwo w zakresie obsługi korporacyjnej, przygotowywanie umów trenerskich oraz umów marketingowych i sponsorskich, wdrażanie nowej polityki ochrony danych osobowych „RODO”
8

Prowadziliśmy bieżącą obsługę agencji menadżerskich – umowy wizerunkowe zawodników, umowy sponsorskie, umowy pośrednictwa, kontrakty piłkarskie, umowy transferowe związane ze zmianą przynależności klubowej, umowy marketingowe, doradztwo w ramach procedury wydawania certyfikatu transferowego (ITC) dla zawodników piłki nożnej, wdrażanie nowej polityki ochrony danych osobowych „RODO”, reprezentacja podmiotów rynku sportowego przed sądami powszechnymi w zakresie roszczeń powstałych w związku z uprawianiem sportu lub prowadzeniem działalności sportowej

Wioślarstwo

1

Doradzaliśmy prawnie w procedurze wystąpienia zawodnika z klubu sportowego oraz rozwiązania umowy o reprezentowanie barw klubowych
2

Doradzaliśmy w sprawie uzyskania licencji zawodnika niestowarzyszonego, zakończonej uzyskaniem licencji związkowej
3

Opiniowaliśmy kwestie zasadności dochodzenia ekwiwalentu za wyszkolenie w ramach zmiany przynależności klubowej zawodników

E-sport

1

Przygotowaliśmy opinie prawne w zakresie promowania podmiotów bukmacherskich w ramach wydarzeń e-sportowych
2

Pracowaliśmy nad umową inwestycyjną dotyczącą utworzenia i funkcjonowania spółki zarządzającej drużyną e-sportową, która uczestniczy w szeregu rozgrywek na poziomie krajowym i międzynarodowym
3

Pracowaliśmy nad utworzeniem spółki zarządzającej drużyną e-sportową
4

Przygotowywaliśmy opinie prawne w zakresie działań sponsoringowych/reklamowych/promocyjnych podmiotów bukmacherskich w ramach rynku e-sportu działających bez uzyskania zezwolenia w Polsce
5

Negocjowaliśmy oraz przygotowywaliśmy umowy zawodników ze spółką zarządzającą drużyną e-sportową

Obsługa korporacyjna podmiotów sportowych

Osoby dedykowane:
Maciej Bielecki, adwokat
Michał Klimowicz, adwokat

1

Stworzyliśmy koncepcję współpracy FIZAN z klubem piłkarskim, dzięki któremu FIZAN mógł finansować politykę transferową klubu
2

Reprezentowaliśmy kluby piłkarskie przed organami dyscyplinarnymi ESA, PZPN i UEFA
3

Reprezentowaliśmy polski klub piłkarski przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie
4

Negocjowaliśmy i przygotowywaliśmy kontrakty pomiędzy klubami i sportowcami, agentami sportowców, kadrą trenerską, lekarzami, skautami
5

Negocjowaliśmy i przygotowaliśmy kontrakty sponsorskie dla klubów i zawodników
6

Negocjowaliśmy i przygotowywaliśmy umowy związane z bieżącym funkcjonowanie klubu (umowy czarterowe, umowy na przygotowanie zgrupowania, ubezpieczeniowe, kredytowe, umowy współpracy, umowy o pracę)
7

Przygotowywaliśmy programy lojalnościowe dla kibiców oraz zasady ich wprowadzania
8

Refinansowaliśmy zobowiązania transferowe klubów piłkarskich
9

Pracowaliśmy nad umową inwestycyjną dotyczącą utworzenia i funkcjonowania spółki zarządzającej drużyną e-sportową, która uczestniczy w szeregu rozgrywek na poziomie krajowym i międzynarodowym
10

Pracowaliśmy nad utworzeniem spółki zarządzającej drużyną e-sportową
11

Negocjowaliśmy postanowienia umowy inwestycyjnej i umowy spółki zarządzającej drużyną e-sportową
12

Pracowaliśmy nad szeregiem umów pomiędzy spółką zarządzająca drużyną e-sportową, a wspólnikami spółki dotyczących dodatkowych świadczeń wspólników na rzecz spółki
13

Przygotowaliśmy umowy ze zleceniobiorcami świadczącymi kluczowe usługi na rzecz spółki zarządzającej drużyną e-sportową

Doradztwo podatkowe

Osoby dedykowane:
Michał Grzelecki radca prawny

1

Uczestniczyliśmy w pracach nad wydaniem ogólnej interpretacji podatkowej w sprawie opodatkowania dochodów sportowców
2

Reprezentowaliśmy zawodników oraz kluby sportowe w postępowaniach o wydanie interpretacji podatkowych, w zakresie istotnych dla nich zagadnień dotyczących podatków dochodowych oraz VAT
3

Reprezentowaliśmy zawodników oraz kluby sportowe w ramach kontroli podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi

Prawo pracy

Osoby dedykowane:
Anna Stykowska-Sikora, adwokat

1

Opracowywaliśmy oraz doradzaliśmy w zakresie form zatrudnienia dla kadry managerskiej, trenerów, zawodników różnych dyscyplin sportowych i współpracowników w ramach współpracy z klubami sportowymi
2

Przygotowywaliśmy regulaminy pracy, wynagradzania, antymobbingowe, antydyskryminacyjne oraz systemy premiowania pracowników Klienta
3

Reprezentowaliśmy zawodników różnych dyscyplin sportowych w sporach sądowych dotyczących ich form zatrudnienia
4

Reprezentowaliśmy zawodników różnych dyscyplin sportowych oraz kluby sportowe w ramach kontroli podatkowych oraz postępowań przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
5

Uzyskiwaliśmy pozwolenia na pracę dla trenerów, zawodników różnych dyscyplin sportowych oraz pozostałych współpracowników będących cudzoziemcami

Wizerunek

Osoby dedykowane:
Jagoda Knopp, adwokat
Jacek Drwięga, adwokat
Sandra Wieczorek, radca prawny

1

Przygotowaliśmy, opiniowaliśmy, prowadziliśmy negocjacje umów sponsorskich i reklamowych, (z agencjami reklamowymi, agencjami PR, domami mediowymi i produkcyjnymi), ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących możliwości wykorzystania wizerunku w działaniach sponsorskich/reklamowych
2

Wspieraliśmy prawnie w zakresie organizacji eventów i przedsięwzięć sportowych, w tym w szczególności w zakresie umów pomiędzy organizatorami eventów oraz sponsorami, jak również tworzenia regulaminów poszczególnych wydarzeń sportowych
3

Dbaliśmy o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych Klientów
4

Przygotowaliśmy opinie prawne dla klubów i organizacji sportowych w zakresie ochrony dóbr osobistych klubów, zawodników oraz trenerów