Podstawowe regulacje dotyczące organizacji i uprawiania sportu w Polsce

1. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Pobierz PDF

2. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.

Pobierz PDF

3. Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

Pobierz PDF

Doping

1. Przepisy międzynarodowe:

 • Światowy Kodeks Antydopingowy (WADA)
Pobierz PDF

2. Przepisy krajowe:

 • Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Pobierz PDF
 • Regulamin Organizacyjny Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.
Pobierz PDF
 • Polskie Przepisy Antydopingowe z dnia 1 lipca 2017 r.
Pobierz PDF

Rozwiązywanie sporów – postępowania arbitrażowe

1. Przepisy międzynarodowe:

 • Regulamin Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS)
Pobierz PDF

2. Przepisy krajowe:

 • Regulamin Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim
Pobierz PDF

Piłka nożna

1. Przepisy międzynarodowe:

 • Regulamin FIFA w sprawie Statusu i Transferu Zawodników (RSTP) (2018)
Pobierz PDF
 • FIFA Regulations on Working with Intermediaries
Pobierz PDF
 • FIFA (DRC) Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber
Pobierz PDF
 • UEFA Disciplinary Regulation
Pobierz PDF
 • UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations
Pobierz PDF

2. Przepisy krajowe:

 • Regulamin Dyscyplinarny PZPN
Pobierz PDF
 • Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Minimalnych Wymagań dla Standardowych Kontraktów Zawodników w Sektorze Zawodowej Piłki Nożnej
Pobierz PDF
 • Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej
Pobierz PDF
 • Uchwała nr VIII/143 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi
Pobierz PDF
 • Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
Pobierz PDF
 • Uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej.
Pobierz PDF
 • Uchwała nr X/216 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej
Pobierz PDF
 • Uchwała nr VIII/191 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie interpretacji uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej
Pobierz PDF
 • Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników
Pobierz PDF